Main menu
eye_1.jpg

 

Societatea Romana de Oftalmogenetica (SROGEN) este o persoana juridical de drept privat  fara scop patrimonial, constituita in baza liberului consimtamant al urmatorilor membri fondatori, semnatari ai statutului si ai prezentului act constitutiv.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI

1)   Crearea unei retele nationale de specialisti cu preocupari in studierea, analizarea, cercetarea si tratarea bolilor genetice ale ochiului

2)   Cresterea gradului de pregatire profesionala a membrilor prin organizarea de cursuri, consfatuiri, simpozioane, congrese, seminarii si alte manifestari cu caracter stiintific

3)   Reprezentarea intereselor specifice  ale membrilor asociatiei in relatiile cu alte societati medicale, stiintifice, institutii ale statului sau alte subiecte de drept public sau privat

4)   Promovarea unei colaborari interne si internationale in domeniul bolilor genetice ale ochiului

5)   Diseminarea cunoasterii stiintifice dobandite in activitatea profesionala a membrilor prin organizarea de mese rotunde, colocvii, conferinte, seminarii, congrese interne sau internationale sau prin publicarea de articole de specialitate in reviste de specialitate sau pe site-ul asociatiei

6)   Afilierea asociatiei la organizatii similare din strainatate cu activitate relevanta in materia studiului bolilor genetice ale ochiului si reprezentarea intereselor membrilor la nivelul acestor organizatii

7)   Desfasurarea unor activitati de cercetare, a unor studii de specialitate in  domeniul bolilor genetice ale ochiului

8)   Promovarea oftalmogeneticii ca ramura a medicinei care studiaza bolile genetice ale ochiului

9)   Promovarea imaginii asociatiei in relatia cu tertii

10)  Promovarea excelentei in educatie si medicina

11) Desfasurarea unor activitati umanitare

12)  Incheierea unor parteneriate si stabilirea unei relatii de colaborare cu asociatiile pacientilor

 

VENITURILE ASOCIATIEI

Veniturile asociatiei provin din urmatoarele surse:

a)    Cotizatia anuala a membrilor

b)   Contributii, donatii, sponsorizari, legate

c)    Activitati de training, cursuri de specialitate

d)   Alte surse legal obtinute

 

CATEGORIILE DE MEMBRI AI ASOCIATIEI

1)   Membri asociatiei sunt persoane fizice sau juridice care doresc sa se implice in realizarea scopului si obiectivelor asociatiei

2)   Categoriile de membri ai asociatiei sunt:  Membri Fondatori; Membri Asociati; Membri Promotori; Membri Corespondenti, Presedintele si Membri de Onoare

 

MEMBRI FONDATORI

Sunt persoanele care, in mod voluntar, au contribuit la elaborarea si adoptarea prezentului statut si al actului constitutiv al asociatiei.

 

MEMBRI ASOCIATI

Sunt persoane fizice cu domiciliul in Romania care lucreaza in domeniul oftalmogeneticii medicale/umane sau care au preocupari importante in acest domeniu sau care se angajeaza sa contribuie la realizarea obiectivelor societatii.

 

MEMBRI  PROMOTORI

Sunt persoane fizice sau juridice  care doresc sa se implice prin cunostintele si abilitatile lor profesionale, material sau finanicar in realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.

 

MEMBRI CORESPONDENTI

Sunt persoane fizice sau juridice din strainatate care au relatii de colaborare stiintifica sau didactica cu asociatia.

 

MEMBRI DE ONOARE

Sunt personalitati marcante din Romania sau strainatate care au sau au avut o contributie importanta in studiul bolilor genetice ale ochiului.

 

MODUL DE DOBANDIRE A CALITATII DE MEMBRU

1)   Membri fondatori dobandesc de drept calitatea de membri asociati sau promotori incepand cu data inregistrarii asociatiei la judecatorie

2)   Dupa aceasta data, calitatea de membru asociat, promotor sau corespondent al asociatiei se dobandeste numai prin decizia de admitere in asociatie adoptata de catre Consiliului Director cu majoritate de 4/7 voturi.

3)   Calitatea de Presedinte de onoare se acorda in urma unei de Decizii de acordare adoptata de catre Consiliul Director cu majoritate de 7/8 voturi

  

PIERDEREA SAU SUSPENDAREA CALITATII  DE MEMBRU AL ASOCIATIEI

1)   Pierderea calitatii de membru al asociatiei se realizeaza in una din urmatoarel cazuri:

a)    Retragere din asociatie

b)   Deces

c)    Excludere din asociatie pentru abateri grave de la statutul asociatiei sau codul de etica

d)   Excludere din asociatie pentru  neplata cotizatiei de membru pentru o perioada de 2 ani

2)   Excluderea din asociatie pentru abateri grave de la statutul sau codul de etica al asociatiei  se dispune prin Decizia Consiliului Director adoptata cu o majoritate de 4/7

3)   Membri care nu au achitat cotizatia pana in data de 31 decembrie a anului calendaristic sunt suspendati de drept din calitatea de membru al asociatiei pana la momentul achitarii la   zi a obligatiilor financiare.

 

DREPTURILE MEMBRILOR

1)   Sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere ale  asociatiei in conditiile prezentului statut 

2)   Sa participe la intalnirile si activitatile organizate de asociatie

3)   Sa formuleze puncte de vedere referitoare la subiectele dezbatute in cadrul asociatiei sau referitor la activitatea desfasurata de asociatie

4)   Sa formuleze propuneri pentru imbunatatirea activitatii asociatiei

5)   Sa primeasca gratuit sau cu reducere publicatiile si alte materiale de informare editate de Asociatie

6)   Sa beneficieze de facilitatile de networking profesional asigurate de catre asociatie

7)   Sa beneficieze de reduceri ale taxelor de participare la toate manifestarile stiintifice organizate de catre asociatie

8)   Sa beneficieze de sprijinul asociatiei in apararea si promovarea drepturilor si intereselor profesionale in studiul bolilor genetice ale ochiului

 

OBLIGATIILE MEMBRILOR

a)    sa respecte prevederile statutare, ale regulamentului de  organizare si functionare si ale codului de etica ale asociatiei

b)   sa plateasca la termen cotizatia stabilita cu exceptia presedintelui de onoare, a membrilor de onoare  si membrilor corespondenti

c)    sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei si la popularizarea actiunilor sale

d)   sa sprijine in mod activ realizarea obiectivelor asociatiei

e)    sa respecte un standard inalt de profesionalism, integritate, decenta, moralitate, etica, corectitudine si loialitate in activitatea profesionala pe care o desfasoara

f)     sa nu discrediteze, in nici un mod si in nici o imprejurare, imaginea asociatiei sau a membrilor asociatiei

g)   sa manifeste responsabilitate in indeplinirea sarcinilor incredintate de catre asociatie